Loading...
Skip to main content

Họp thông qua Dự thảo quy định về quản lý việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh

(12/10/2018 11:13)

Chiều nay (10-10), ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Dự thảo quy định về quản lý việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự họp gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

http://www.baria-vungtau.gov.vn/image/image_gallery?uuid=aafd4a64-4111-4622-888a-ebd89a75446c&groupId=1904664&t=1539160581988

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Ngoại vụ báo cáo thông qua Dự thảo quy định về quản lý việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (CBCCVCNV) thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm 06 Chương và 28 Điều. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề nghị hoặc quyết định cho phép CBCCVCNV xuất cảnh vì việc công hoặc việc riêng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự xuất cảnh, việc mang tài liệu ra nước ngoài hoặc mang tài liệu từ nước ngoài về nước phải chấp hành đúng các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ tỉnh được giao trách nhiệm tổng hợp báo cáo thống kê số lượng CBCCVCNV thuộc tỉnh xuất, nhập cảnh và tình hình quản lý, sử dụng hộ chiếu xuất cảnh theo quy định, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan để theo dõi quản lý.

Sau khi nghe Sở Ngoại vụ báo cáo Dự thảo cùng ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp thu ý kiến, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh quy định. Đồng thời, Ông cũng giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thống nhất các nội dung của quy định, tham mưu UBND tỉnh ký ban hành.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 95
cdscv