Loading...
Skip to main content

Họp nghe báo cáo việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(08/10/2018 14:19)

Sáng nay (05-10), ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan cấp sở và UBND các huyện, thành phố.

Kể từ khi phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào cuối năm 2016), đây là lần thứ 4 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để thông qua nội dung này.

http://www.baria-vungtau.gov.vn/image/image_gallery?uuid=dc1e54d3-7c13-4bf1-9fab-3802acd9fd91&groupId=6020235&t=1538733647587

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát hiện trạng, tiến hành xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời bám sát theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử - phiên bản 1.0 đã được ban hành. Bản Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, đóng góp ý kiến; trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành chỉnh sửa lại đồng thời dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử là một nội dung sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính. Ông đề nghị cần lưu ý việc kết nối, liên thông hồ sơ, dữ liệu giữa các ngành, các cấp đồng thời cũng cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tin học để triển khai sau này.

Đại diện một số đơn vị khác cũng đưa ra những ý kiến đóng góp như: Công an tỉnh đề nghị quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Sở Tài chính đề nghị có khái toán và lộ trình phân bổ kinh phí để thực hiện;..

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chỉnh sửa lại dự thảo Quyết định để trình thông qua Thường trực UBND tỉnh. Ông lưu ý, trong tờ trình ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông cần phải nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của Tỉnh khi triển khai theo mô hình này, các điều kiện để đảm bảo thực hiện thành công; đồng thời, ông đề nghị Sở phải tham mưu kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm và có tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 57
cdscv