Loading...
Skip to main content

Giao ban tài chính địa phương 9 tháng đầu năm 2018

(06/10/2018 21:04)

Giao ban tài chính địa phương 9 tháng đầu năm 2018

Giao ban tài chính địa phương 9 tháng đầu năm 2018

Chiều nay (27-9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp Giao ban tài chính đại phương với các sở, ban, ngành liên quan để Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

http://www.baria-vungtau.gov.vn/image/image_gallery?uuid=eda13ece-7d17-4359-bb79-dca85d864cb6&groupId=6048342&t=1538038689690

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước 60.129 tỷ đồng đạt 93,6% so với dự toán, trong đó thu về dầu thô ước 25.005 tỷ đồng đạt 125% so với dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước 13.650 tỷ đồng đạt 91,6%; thu nội địa (không kể dầu thô) ước 21.474 tỷ đồng đạt 73%. Có 9/16 khoản thu ước đạt và vượt tiến độ thu của bình quân dự toán giao bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ, thu xổ số kiến thiết, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 10.219,8 tỷ đồng, đạt 57,8%, trong đó, chi đầu tư phát triển ước 4.986 tỷ đồng, đạt 58%; chi thường xuyên ước 5.122,6 tỷ đồng, đạt 62,6%. Nhìn chung, tình hình thu ngân sách địa phương đã đảm bảo đủ nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán đầu năm.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Sở Tài chính đề xuất các nhiệm vụ chính để thực hiện như: tiếp tục tham mưu kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thu, chi ngân sách theo dự toán được HĐND tỉnh giao; rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực; xây dựng giải pháp nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; duy trì các hình thức huy động vốn vay hiệu quả phù hợp với nhu cầu người dân; tập trung triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước,…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong những tháng cuối năm; lập phương án bán đấu giá 01 số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo danh mục đã được phê duyệt, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngân sách cấp và các nguồn vốn vay từ ngân sách…


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 59
cdscv