Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2018 - Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(04/01/2018 19:14)

Lịch tiếp công dân năm 2018 - Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

STT

NGÀY THÁNG

ĐƠN VỊ

LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

1

26/01/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2

23/02/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

30/03/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4

27/04/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5

25/05/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6

29/06/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

7

27/07/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

8

31/08/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

9

28/09/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

10

26/10/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

11

30/11/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

12

28/12/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Văn Hiến

Chánh án TAND Tỉnh

Ngô Thị Thu Hiền

Phòng 209 –Trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 64
cdscv