Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động tỉnh

Họp thông qua Dự thảo quy định về quản lý việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh (12/10/2018)

Chiều nay (10-10), ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Dự thảo quy định về quản lý việc xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự họp gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

cdscv