Skip to main content

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 19/4/2021 đến 23/4/2021

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 19/4/2021 đến 23/4/2021

Thời gian

Đ/C TRẦN VĂN VUI

CHÁNH ÁN

(vuitv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C ĐÀO THỊ HUỆ

PHÓ CHÁNH ÁN

(huedt.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C BÙI THÁI HÙNG

PHÓ CHÁNH ÁN

(hungbt.brvt@toaan.gov.vn)

Thứ hai

19/4/2021

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ ba

20/4/2021

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ tư

21/4/2021

Sáng

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Chiều

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Thứ năm 22/4/2021

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử Phúc thẩm hình sự

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ sáu

23/4/2021

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Ghi chú

Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo TAT có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác; Từ 26.4 đến 26.5.2021, Đ/c Huệ (PCA) tham dự lớp học bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương tại Hà Nội.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/04/2021


cdscv