Skip to main content

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 23/11/2020 đến 27/6/2020

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 23/11/2020 đến 27/6/2020

THỨ/NGÀY

Đ/C NGUYỄN VĂN HIẾN

CHÁNH ÁN

(hiennv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C TRẦN VĂN VUI

PHÓ CHÁNH ÁN

(vuitv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C ĐÀO THỊ HUỆ

PHÓ CHÁNH ÁN

(huedt.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C BÙI THÁI HÙNG

PHÓ CHÁNH ÁN

(hungbt.brvt@toaan.gov.vn)

Thứ hai

23/11/2020

Sáng

Họp UBTP

Họp Tỉnh ủy

Họp UBTP

Họp UBTP

Chiều

Làm việc bình thường

15h: Họp Ban cán sự đảng

Làm việc bình thường

15h: Họp Ban cán sự đảng

Làm việc bình thường

15h: Họp Ban cán sự đảng

Làm việc bình thường

15h: Họp Ban cán sự đảng

Thứ ba

24/11/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử Hình sự

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử Hình sự

Thứ tư

25/11/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử Hình sự

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ năm 26/11/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử Hình sự

Chiều

Làm việc bình thường

Dự Hội thảo tại Cần Thơ

Làm việc bình thường

Xét xử Hình sự

Thứ sáu

27/11/2020

Sáng

Kiểm tra TAND Đất Đỏ

Dự Hội thảo tại Cần Thơ

Kiểm tra TAND Đất Đỏ

Xét xử Hình sự

Chiều

Kiểm tra TAND Đất Đỏ

Dự Hội thảo tại Cần Thơ

Kiểm tra TAND Đất Đỏ

Xét xử Hình sự

  


cdscv