Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Ban Lãnh đạo từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Lịch công tác Ban Lãnh đạo từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian

Đ/C TRẦN VĂN VUI

CHÁNH ÁN

(vuitv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C ĐÀO THỊ HUỆ

PHÓ CHÁNH ÁN

(huedt.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C BÙI THÁI HÙNG

PHÓ CHÁNH ÁN

(hungbt.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C PHẠM XUÂN HƯNG

PHÓ CHÁNH ÁN

(hungpx.brvt@toaan.gov.vn)

Thứ hai

28/11/2022

Sáng

Họp Hội nghị trực tuyến

Họp Hội nghị trực tuyến

Họp Hội nghị trực tuyến

Họp Hội nghị trực tuyến

Chiều

Họp UBTP

Họp UBTP

Họp UBTP

Họp UBTP

Thứ ba

29/11/2022

Sáng

Dự Hội thảo góp ý báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại

Làm việc tại cơ quan

Xét xử hình sự

Xét xử dân sự

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Xét xử dân sự

Xét xử hình sự

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

30/11/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm 01/12/2022

Sáng

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX và Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của BCT khóa XI

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban nội chính

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

02/12/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

03/12/2022

Sáng

Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 11

Nghỉ

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp Tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Nghỉ

Nghỉ

Làm việc tại cơ quan

Chủ nhật

04/12/2022

Sáng

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

GHI CHÚ

 


cdscv