Skip to main content

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 31/8/2020 đến 05/9/2020

Lịch công tác Ban lãnh đạo từ 31/8/2020 đến 05/9/2020

THỨ/NGÀY

Đ/C NGUYỄN VĂN HIẾN

CHÁNH ÁN

(hiennv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C TRẦN VĂN VUI

PHÓ CHÁNH ÁN

(vuitv.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C ĐÀO THỊ HUỆ

PHÓ CHÁNH ÁN

(huedt.brvt@toaan.gov.vn)

Đ/C BÙI THÁI HÙNG

PHÓ CHÁNH ÁN

(hungbt.brvt@toaan.gov.vn)

Thứ hai

31/8/2020

Sáng

Họp UBTP

Họp UBTP

Họp UBTP

Họp UBTP

Chiều

Làm việc bình thường

Xét xử án Hành chính

Làm việc bình thường

Dự Lễ trao QĐ Viện trưởng VKSND Tỉnh

Thứ ba

01/9/2020

Sáng

Làm việc bình thường

Xét xử án Hình sự

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chiều

16h: Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán

14h: Họp án Hành chính TP.VT (Đ/c Dũng)

16h: Lễ trao Quyết định

bổ nhiệm Thẩm phán

Làm việc bình thường

16h: Lễ trao Quyết định

bổ nhiệm Thẩm phán

Xét xử hình sự

16h: Lễ trao Quyết định

bổ nhiệm Thẩm phán

Thứ tư

02/9/2020

Sáng

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

Chiều

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

Thứ năm 03/9/2020

Sáng

Dự phiên tòa rút kinh nghiệm Xuyên Mộc (Phòng Kiểm tra,

Tòa Hình sự)

Xét xử án Hình sự

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Xét xử án Hình sự

Thứ sáu

04/9/2020

Sáng

8h: Hội nghị trực tuyến TATC

về công tác cán bộ

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

* Thứ 7, ngày 05/9: Làm thêm (Đồng chí Hùng - P.Chánh án trực)


cdscv