Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Image
Đ/c Nguyễn Văn Hiến
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nghệ AnPhó Chánh án

Image
Đ/c Trần Văn Vui
Năm sinh: 1968
Quê quán: Bà Rịa - Vũng TàuPhó Chánh án

Image
Đ/c Đào Thị Huệ
Năm sinh: 1969
Quê quán: Hà NộiPhó Chánh án

Image
Đ/c Bùi Thái Hùng
Năm sinh: 1983
Quê quán: Nam Địnhcdscv