Skip to main content

TAND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÔNG BÁO

(14/03/2020 09:13)

TAND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Để phòng, chống dịch Covid-19

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo:

Từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020:

1. Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và tiếp công dân tại trụ sở Tòa án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình gửi tài liệu đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính (Kèm số điện thoại hoặc Email để Tòa án liên hệ);

2. Chỉ những người có giấy triệu tập của Tòa án được v ào dự các phiên tòa, phiên họp;

3. Những người đến dự các phiên tòa, phiên họp v à trường hợp đặc biệt đến làm việc trực tiếp tại Tòa án phải thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ Tòa án; ph ải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cổng bảo vệ.

Số điện thoại liên hệ: 0918580628; 0944884422.

T ÒA ÁN NH ÂN D ÂN T ỈNH B À R ỊA-V ŨNG T ÀU

TR ÂN TR ỌNG TH ÔNG B ÁO!


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 131
cdscv